(+995 32) 2 202-215

სიახლეები

BAG ინდექსი: კომპანიების უმრავლესობა დასაქმების მიმართულებით ცვლილებებს არ გეგმავს

18 მარ '22

საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია BAG ინდექსის დასაქმების ბარომეტრის 2022 წლის I კვარტლის შედეგებს აქვეყნებს, რომლის თანახმად,  გასულ კვარტალთან შედარებით, დასაქმების მაჩვენებლები გაუმჯობესდა და თითქმის გაუტოლდა, 2019 წლის IV კვარტლის, პანდემიის დაწყებამდე დაფიქსირებულ მონაცემებს. აღნიშნული მაჩვენებელი გაუმჯობესდა ასევე 2021 წლის I კვარტალთან შედარებით.

დასაქმების ბარომეტრი BAG ინდექსის კვლევის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრების და მათ ჯგუფში შემავალი კომპანიების მომდევნო კვარტლის დასაქმების სავარაუდო ცვლილების შესახებ მოლოდინებს ასახავს. BAG დასაქმების ბარომეტრი გასულ და მიმდინარე კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობის ცვლილების შედეგებსაც აჯამებს, როგორც საერთო, ისე სექტორულ ჭრილში.

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით, გამოკითხულ კომპანიათა უმრავლესობამ დასაქმებულთა რაოდენობა შეინარჩუნა, ხოლო 18.7%-მა დასაქმებულთა რაოდენობა გაზარდა.

რაც შეეხება მოლოდინებს, გამოკითხული კომპანიების უმრავლესობა დასაქმების მიმართულებით ცვლილებებს არ გეგმავს, ხოლო 29% ფიქრობს, რომ 2022 წლის II კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით, დასაქმებულთა რაოდენობას გაზრდის. აღნიშნულ განწყობას სავარაუდოდ განაპირობებს ოპტიმისტური მოლოდინი გაყიდვების ზრდასთან დაკავშირებით, რასაც კომპანიათა დიდი ნაწილი აფიქსირებს.

აღსანიშნავია, რომ დასაქმების ბარომეტრის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია ყველა სექტორში მშენებლობის სექტორის გარდა, რაც შესაძლოა განპირობებული იყოს მიმდინარე კვარტალში გაყიდვების მკვეთრი შემცირებით. საგულისხმოა ვაჭრობის და მრეწველობის სექტორები, რომლებიც 2021 წლიდან სტაბილურად ინარჩუნებენ დასაქმებულთა რაოდენობას. მეტიც, კომპანიების გარკვეული ნაწილი მომავალ კვარტალში თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდას პროგნოზირებს.

 

შეგახსენებთ, რომ კვლევა განხორციელდა 14-28 თებერვლის პერიოდში, შესაბამისად, ის ნეგატიური ეფექტი, რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომს ახლავს, კვლევაში ასახული არ არის.

კვლევის შედეგები ასოციაციის ვებ-გვერდზე ყოველ კვარტალში ქვეყნდება და საზოგადოებას აცნობს ბიზნესწრეებში არსებულ განწყობას და მოლოდინებს. კვლევის ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.