ცვლადები და ანალიზი

2016 წლის ბიუჯეტის პროექტით რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება 5 მლნ. ლარით არის გაზრდილი;

სექტემბერში ლარის აშშ დოლარის მიმართ რეალურმა გაუფასურებამ 23.4% შეადგინა;

მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი ნაწილი აზერბაიჯანიდან შემოვიდა

...მეტი