ცვლადები და ანალიზი

- მოსახლეობის უღარიბესმა 20%-მა მთლიანი შემოსავლების 5.6% მიიღო;
- საშუალო თვიური შემოსავლების თითქმის მესამედი თბილისზე მოდიოდა;
- ქალების უმუშევრობის დონე 4%-ით ნაკლები იყო ვიდრე მამაკაცების;
- სახელმწიფო შესყიდვების 32% გამარტივებული შესყიდვების ფორმით განხორციელდა. ...მეტი