(+995 32) 2 202-215

სად ვართ წარმოდგენილნი

 • ინვესტორთა საბჭო;
 • სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია;
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო; 
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი საკონსულტაციო  საბჭო;
 • სოლიდარობის ფონდი, სამეთვალყურეო საბჭო და მუდმივმოქმედი კომისია;
 • ინვესტორთა საბჭოსთან არსებული, ტურიზმის საკონსულტაციო საბჭო;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფი;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო ჯგუფი;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული, კერძო სექტორის განვითარების, ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის ქვესაბჭო;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო ჯგუფი;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული, კერძო სექტორის განვითარების საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭო;
 • საქართველოს სამრეწველო-სავაჭრო პალატა, სამეთვალყურეო საბჭო;
 • ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო, მრჩეველთა საბჭო;
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭო;
 • საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ქვეთავის, მდგრადი განვითარებისა და ვაჭრობის ფარგლებში შექმნილი ადგილობრივი საკონსულტაციო ჯგუფი;
 • საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის ეროვნული კომიტეტის სამუშაო ჯგუფი;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, სამეთვალყურეო საბჭო;
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საზოგადოებრივი ზედამხედველობის საბჭო;
 • საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მრჩეველთა საბჭო;
 • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურთან არსებული საკონსულტაციო ფუნქციების მქონე სამეთვალყურეო საბჭო;
 • საქართველოს განთლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან არსებული კულტურული მარშრუტების სტრატეგიული განვითარებისა და სერტიფიცირების საბჭო;
 • საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო, „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების“ კომიტეტი.