(+995 32) 2 202-215

TV

5 Dec '19

ელექტროენერგეტიკაში დანაკარგების დაბეგვრის შესახებ

BAG - ის აღმასრულებელი დირექტორი, ლევან ვეფხვაძე და შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე, ზურაბ ძნელაშვილი ელექტროენერგეტიკაში დანაკარგების დაბეგვრის შესახებ..more

5 Dec '19

ელექტროენერგეტიკაში დანაკარგების დაბეგვრის შესახებ

BAG - ის აღმასრულებელი დირექტორი, ლევან ვეფხვაძე და შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე, ზურაბ ძნელაშვილი ელექტროენერგეტიკაში დანაკარგების დაბეგვრის შესახებ..more

27 Nov '19

რა არის BAG-ის ინდექსი?

BAG - ის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძე და PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი გიორგი ხიშტოვანი BAG- ის ინდექსის შესახებ..more

27 Nov '19

რა არის BAG-ის ინდექსი?

BAG - ის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძე და PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი გიორგი ხიშტოვანი BAG- ის ინდექსის შესახებ..more

19 Nov '19

პრემიერ-მინისტრთან და ბიზნესომბუდსმენთან შეხვედრის დეტალები

BAG - ის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძე პრემიერ-მინისტრთან და ბიზნესომბუდსმენთან შეხვედრის დეტალების შესახებ..more

19 Nov '19

პრემიერ-მინისტრთან და ბიზნესომბუდსმენთან შეხვედრის დეტალები

BAG - ის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძე პრემიერ-მინისტრთან და ბიზნესომბუდსმენთან შეხვედრის დეტალების შესახებ..more