(+995 32) 2 202-215

ნათია ბანცური

ნათია ბანცური საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ეკონომისტად  2015 წლიდან მუშაობს. მას გავლილი აქვს სტაჟირება ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის, ასევე, საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტებში.  დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი და ფლობს ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხს  ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან (ISET). გარდა ამისა მას გავლილი აქვს ქცევითი ეკონომიკის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სხვა ტრენინგ-კურსები.

სინათლე ჩვენს ფანჯრებში - ანუ საჭიროა თუ არა მსხვილი ჰესები ნათია ბანცური ელექტროენერგეტიკა

ეკონომიკური ზრდა, ახალი საწარმოები, ახალი სამუშაო ადგილები - ეს ნამდვილად სასიამოვნოდ ჟღერს, თუმცა,  მეტ ეკონომიკურ დოვლათს, სამუშაო ადგილს და შემოსავალს მეტი ენერგია სჭირდება. 

ვრცლად