(+995 32) 2 202-215

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება

მომხმარებლის (ძალა)უფლება ნიკა ნანუაშვილი ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება

ძალაუფლება  -  თუ  მას შევხედავთ, როგორც ძალისა და უფლების ერთიანობას, მივიღებთ ერთობ მძლავრ და ქმედით იარაღს  მფლობელის ხელში; თუმცა

ვრცლად