(+995 32) 2 202-215

ნიკა ნანუაშვილი

ნიკა ნანუაშვილს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში იურიდიული ანალიტიკოსის პოზიცია უჭირავს 2010 წლიდან. მანამდე ნიკა ნანუაშვილი სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ ბანკში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში, ქვემო ქართლის გუბერნატორის აპარატში, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის პროექტში. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. დამატებით გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრენინგ–კურსი პროექტების მართვის, რისკების მართვის, მენეჯერული უნარებისა და სხვა მიმართულებებით. ასოციაციაში ნიკა აქტიურად არის ჩართული ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებებისა და არსებული საკანონმდებლო ბაზის ანალიზისა და რეკომენდაციების შემუშავებისა და ადვოკატირების პროცესში.

შრომის უსაფრთხოების ფილოსოფიური ქვა ნიკა ნანუაშვილი შრომის უსაფრთხოება

2017 წელს სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევის შედეგად 47 ადამიანი დაიღუპა. 2011-2017 წლების განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა რიცხვი 317-ს აღწევს.

ვრცლად
მომხმარებლის (ძალა)უფლება ნიკა ნანუაშვილი ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება

ძალაუფლება  -  თუ  მას შევხედავთ, როგორც ძალისა და უფლების ერთიანობას, მივიღებთ ერთობ მძლავრ და ქმედით იარაღს  მფლობელის ხელში; თუმცა

ვრცლად