(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

აგრარული მეურნეობა - გამოწვევები და შესაძლებლობები

კვლევის მიზანია გამოკვეთოს სოფლის მეურნეობის ის ძირითადი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას მსხვილი ფერმერული მეურნეობები, ცალკეული პროდუქტის ღირებულებათა ჯაჭვი თუ  მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო სისტემა.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ივნისი, 2019

სამომხმარებლო ფასების ინფლაციის დონე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიზნობრივ მაჩვენებს აჭარბებს ბოლო თვეებში. ხოლო ლარი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების მიმართ გაუფასურდა.

მოკლედ ეკონომიკაზე, თებერვალი, 2019

წინასწარი შეფასებით, 2018 წელს მშპ-ის რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა, ხოლო სამომხმარებლო ფასების საშუალო წლიური ინფლაცია 2.6% იყო.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ოქტომბერი, 2018

საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 5.4% შეადგინა წლის პირველ ნახევარში. 

მოკლედ ეკონომიკაზე, ივნისი, 2018

საგარეო სექტორის პოზიტიური გავლენით 2018 წლის პირველ კვარტალში ექსპორტი 28.4%-ით არის გაზრდილი, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 28.8%-ით იმატა, ხოლო ფულადმა გზავნილებმა 22.4%-ით. მთლიანობაში კი ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 2018 წლის პირველ კვარტალში 5.2% შეადგინა.

მოკლედ ეკონომიკაზე, თებერვალი 2018

2017 წელს, წინასწარი შეფასებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებმა წლიურად 13.6%-ით იმატა.