(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

მოკლედ ეკონომიკაზე, თებერვალი, 2019

წინასწარი შეფასებით, 2018 წელს მშპ-ის რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა, ხოლო სამომხმარებლო ფასების საშუალო წლიური ინფლაცია 2.6% იყო.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ოქტომბერი, 2018

საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 5.4% შეადგინა წლის პირველ ნახევარში. 

მოკლედ ეკონომიკაზე, ივნისი, 2018

საგარეო სექტორის პოზიტიური გავლენით 2018 წლის პირველ კვარტალში ექსპორტი 28.4%-ით არის გაზრდილი, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 28.8%-ით იმატა, ხოლო ფულადმა გზავნილებმა 22.4%-ით. მთლიანობაში კი ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 2018 წლის პირველ კვარტალში 5.2% შეადგინა.

მოკლედ ეკონომიკაზე, თებერვალი 2018

2017 წელს, წინასწარი შეფასებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებმა წლიურად 13.6%-ით იმატა.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ოქტომბერი 2017

2017 წლის პირველ ნახევარში, წინასწარი შეფასებით, ექსპორტი 30%-ით, იმპორტი კი 9%-ით გაიზარდა წლიურად. 26%-ით იმატა ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა. თუმცა, პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 5.5%-ით იკლო.

მოკლედ ეკონომიკაზე, მაისი, 2017

2017 წლის პირველ კვარტალში, წინასწარი შეფასებით, საქონლის ექსპორტის წლიურმა ზრდამ 30%-ს, ტურისტების რაოდენობამ ნახევარ მილიონს გადააჭარბა. მთლიანად ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ კი 5% შეადგინა.