(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

BAG ინდექსი, II კვარტალი, 2021

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრებისა და მათ ჯგუფში შემავალი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატისა და დასაქმების ბარომეტრის შესახებ 2021 წლის მეორე კვარტალში. 

BAG ინდექსი, I კვარტალი, 2021

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრებისა და მათ ჯგუფში შემავალი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის და BAG დასაქმების ბარომეტრისა და BAG საინვესტიციო გარემოს შესახებ 2021 წლის პირველ კვარტალში.

BAG ინდექსი, IV კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატისა და დასაქმების ბარომეტრის შესახებ 2020 წლის მეოთხე კვარტალში. ანგარიში, ასევე, აანალიზებს COVID-19-ის გავლენას BAG-ის წევრებზე.

BAG ინდექსი, III კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის და დასაქმების ბარომეტრის შესახებ 2020 წლის მესამე კვარტალში. ანგარიში, ასევე აანალიზებს სასამართლო სისტემის ეფექტიანობას და შრომითი რესურსების საჭიროებას.

აგრარული მეურნეობა - გამოწვევები და შესაძლებლობები

კვლევის მიზანია გამოკვეთოს სოფლის მეურნეობის ის ძირითადი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას მსხვილი ფერმერული მეურნეობები, ცალკეული პროდუქტის ღირებულებათა ჯაჭვი თუ  მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო სისტემა.

BAG ინდექსი, II კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის, BAG დასაქმების ბარომეტრისა და BAG საინვესტიციო გარემოს შესახებ 2020 წლის მეორე კვარტალში.