(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები საქართველოში

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები საქართველოში
კვლევა სარეკომენდაციო ხახიათისაა და შემაფერხებელ ფაქტორებთან ერთად მათი გადაჭრის გზებსაც განიხილავს. დოკუმენტში მოცემული მოსაზრებები ეყრდნობა სხვადასხვა წყაროს და ანალიზს.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ივნისი, 2015

პირველი გამოცემა ეთმობა საქართველოს ეკონომიკის მოკლე მიმოხილვას, კერძოდ კი, ისეთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, როგორიც არის ლარის გაცვლითი კურსი, მიმდინარე ანგარიში, ფულადი გზავნილები და სხვა მაჩვენებლები.

 

ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია

დოკუმენტი მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვან ასპექტს, რომელიც ბიზნესის აზრით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტემპის მისაღწევად და გრძელვადიანი განვითარების უზრუნველსაყოფად