(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

მოკლედ ეკონომიკაზე, ოქტომბერი 2015

2016 წლის ბიუჯეტის პროექტით რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება 5 მლნ. ლარით არის გაზრდილი;
სექტემბერში ლარის აშშ დოლარის მიმართ რეალურმა გაუფასურებამ 23.4% შეადგინა;
მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი ნაწილი აზერბაიჯანიდან შემოვიდა

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები საქართველოში

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები საქართველოში
კვლევა სარეკომენდაციო ხახიათისაა და შემაფერხებელ ფაქტორებთან ერთად მათი გადაჭრის გზებსაც განიხილავს. დოკუმენტში მოცემული მოსაზრებები ეყრდნობა სხვადასხვა წყაროს და ანალიზს.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ივნისი, 2015

პირველი გამოცემა ეთმობა საქართველოს ეკონომიკის მოკლე მიმოხილვას, კერძოდ კი, ისეთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, როგორიც არის ლარის გაცვლითი კურსი, მიმდინარე ანგარიში, ფულადი გზავნილები და სხვა მაჩვენებლები.

 

ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია

დოკუმენტი მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვან ასპექტს, რომელიც ბიზნესის აზრით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტემპის მისაღწევად და გრძელვადიანი განვითარების უზრუნველსაყოფად