(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

მოკლედ ეკონომიკაზე, ოქტომბერი 2017

2017 წლის პირველ ნახევარში, წინასწარი შეფასებით, ექსპორტი 30%-ით, იმპორტი კი 9%-ით გაიზარდა წლიურად. 26%-ით იმატა ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა. თუმცა, პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 5.5%-ით იკლო.

მოკლედ ეკონომიკაზე, მაისი, 2017

2017 წლის პირველ კვარტალში, წინასწარი შეფასებით, საქონლის ექსპორტის წლიურმა ზრდამ 30%-ს, ტურისტების რაოდენობამ ნახევარ მილიონს გადააჭარბა. მთლიანად ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ კი 5% შეადგინა.

მოკლედ ეკონომიკაზე, თებერვალი, 2017

2016 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 11.9%-ით გაიზარდა. იმატა ფულადმა გზავნილებმაც. მთლიანი ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ 2.2% შეადგინა.

საქართველოს საგარეო ვალი

საქართველოს სახელმწიფო და კერძო სექტორის საგარეო ვალის მოცულობა15 მლრდ. აშშ დოლარს აჭარბებს. 2017 წელს სახელმწიფო ვალდებელებების მომსახურებაზე ბიუჯეტიდან 969 მლნ. ლარი დაიხარჯება.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ოქტომბერი, 2016

2016 წლის პირველ ნახევარში მშპ-ის რეალურმა ზრდამ 2.9% შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ დონეზე დაბალია,
ხოლო ლარი აშშ დოლარის მიმართ კვლავ უფასურდება.

ელექტროენერგეტიკის სექტორის მიმოხილვა

საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის სტრუქტურა და არსებული მდგომარეობა. კვლევაში ასევე განხილულია სექტროში არსებული გამოწვევები.