(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

BAG ინდექსი, IV კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატისა და დასაქმების ბარომეტრის შესახებ 2020 წლის მეოთხე კვარტალში. ანგარიში, ასევე, აანალიზებს COVID-19-ის გავლენას BAG-ის წევრებზე.

BAG ინდექსი, III კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის და დასაქმების ბარომეტრის შესახებ 2020 წლის მესამე კვარტალში. ანგარიში, ასევე აანალიზებს სასამართლო სისტემის ეფექტიანობას და შრომითი რესურსების საჭიროებას.

აგრარული მეურნეობა - გამოწვევები და შესაძლებლობები

კვლევის მიზანია გამოკვეთოს სოფლის მეურნეობის ის ძირითადი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას მსხვილი ფერმერული მეურნეობები, ცალკეული პროდუქტის ღირებულებათა ჯაჭვი თუ  მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო სისტემა.

BAG ინდექსი, II კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის, BAG დასაქმების ბარომეტრისა და BAG საინვესტიციო გარემოს შესახებ 2020 წლის მეორე კვარტალში.

BAG ინდექსი, I კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის და BAG დასაქმების ბარომეტრის შესახებ 2020 წლის პირველ კვარტალში. ანგარიში, ასევე, აანალიზებს COVID-19-ის გავლენას BAG-ის წევრებზე.

BAG ინდექსი, IV კვარტალი, 2019

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის და BAG დასაქმების ბარომეტრისა და BAG საინვესტიციო გარემოს შესახებ 2019 წლის მეოთხე კვარტალში.