(+995 32) 2 202-215

პუბლიკაციები

BAG ინდექსი, I კვარტალი, 2020

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის და BAG დასაქმების ბარომეტრის შესახებ 2020 წლის პირველ კვარტალში. ანგარიში, ასევე, აანალიზებს COVID-19-ის გავლენას BAG-ის წევრებზე.

BAG ინდექსი, IV კვარტალი, 2019

BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრი კომპანიების მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის და BAG დასაქმების ბარომეტრისა და BAG საინვესტიციო გარემოს შესახებ 2019 წლის მეოთხე კვარტალში.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ივნისი, 2019

სამომხმარებლო ფასების ინფლაციის დონე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიზნობრივ მაჩვენებს აჭარბებს ბოლო თვეებში. ხოლო ლარი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების მიმართ გაუფასურდა.

მოკლედ ეკონომიკაზე, თებერვალი, 2019

წინასწარი შეფასებით, 2018 წელს მშპ-ის რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა, ხოლო სამომხმარებლო ფასების საშუალო წლიური ინფლაცია 2.6% იყო.

მოკლედ ეკონომიკაზე, ოქტომბერი, 2018

საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 5.4% შეადგინა წლის პირველ ნახევარში. 

მოკლედ ეკონომიკაზე, ივნისი, 2018

საგარეო სექტორის პოზიტიური გავლენით 2018 წლის პირველ კვარტალში ექსპორტი 28.4%-ით არის გაზრდილი, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 28.8%-ით იმატა, ხოლო ფულადმა გზავნილებმა 22.4%-ით. მთლიანობაში კი ეკონომიკის ზრდის ტემპმა 2018 წლის პირველ კვარტალში 5.2% შეადგინა.