(+995 32) 2 202-215

კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები

ენერგეტიკის კომიტეტი 

გიორგი ემირიძე 

საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი

ენერგეტიკა საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული მიმართულებაა, მასზე ქვეყნის ერთობლივი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოდის და ამავდროულად თავად უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მყარი ბაზისის შექმნას და განვითარების არჩეული კურსის შეუქცევადობას. ენერგეტიკა კვლავაც ინარჩუნებს საინვესტიციოდ ყველაზე მიმზიდველი მიმართულების სტატუსს და ბიზნესაქტივობის განმსაზღვრელ უმთავრეს ინდიკატორად რჩება.