(+995 32) 2 202-215

კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები

ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტი 

შავლეგ მიშველაძე 

გალფი

2020 წლის დასაწყისში,  საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში  შეიქმნა ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტი.  ნავთობისა და გაზის სექტორი ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს სფეროს წარმოადგენს  საბიუჯეტო შემოსავლებისა და  სამუშაო ადგილების კუთხით. მიუხედავად წლების მანძილზე განვითარების სტაბილური დინამიკისა, ბიზნესის აღნიშნული სფერო მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას: საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა, ევროპული რეგულაციების დანერგვა-ადაპტირება, ეკოლოგიის, ხარისხისა და ინფრასტრუქურის კუთხით არსებული  რეალობა - პრობლემების მხოლოდ ნაწილია. კომიტეტის მიზანია სფეროში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებისა და შესაბამის სახელმწიფო ინსტიტუციებთან მჭიდრო კომუნიკაციების მეშვეობით ხელი შეუწყოს სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზის შექმნას,  გაზისა და სანავთობო ბიზნესის მზარდი დინამიკის შენარჩუნებას.